• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Семінари, конференції, педради

"Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя із природженою здатністю жити щасливо і успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які б допомогли нам реалізувати її якомога ефективніше." Р. Т. Кіосакі

Узявши за основу ці слова, 30 жовтня 2020 року у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №14 ім. Пшеніцина Г.О. відбувся семінар-практикум для вчителів закладу «Компетентнісно-зорієнтовані технології розвитку особистості», метою якого було вироблення позитивної мотивації діяльності педагогічного колективу з впровадження технологій компетентнісного навчання.

Під час методичного практикуму молоді фахівці поділилися з колегами власним досвідом щодо використання компетентнісно-зорієнтованих технологій розвитку особистості здобувача освіти на різних етапах уроку, що дозволило розширити інформаційне поле педагогів з проблеми семінару.
Учасники заходу дійшли висновку, що формування компетентності учнів, їх здатності мобілізувати знання у реальній життєвій ситуації – найактуальніша проблема сучасної школи.
Розвиток та формування компетенцій – це результат тривалої та кропіткої роботи школи та самого учня (саморозвиток, самоосвіта, самоконтроль тощо)
Корисними можуть бути всі форми роботи (різні організаційні форми навчання, факультативні курси, позашкільна освіта, проекти та ін). Але жодна школа не зможе насильно зробити людину щасливою. Вона не зможе викроїти та зшити життя таким, яким воно має бути.
І хочеться ще раз наголосити, що школа все таки може допомогти дитині розвинути життєву компетентність.
І тоді випускник сам, власними зусиллями, розбудує своє життя так, щоб бути успішним і щасливим.
Бо щаслива людина тоді, коли вона живе так, як того заслуговує, може і хоче.В Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 відбувся психолого-педагогічний семінар на тему:

«Особливості уроку в системі компетентністно-орієнтованої освіти».

За мету було поставлено актуалізувати розвиток професійної компетентності вчителя, стимулювати пізнавальну діяльність учня, поглибити процес саморозкриття, саморефлексії вчителів, що сприятиме самовдосконаленню, особистісному зростанню.

Семінар проходив у формі дискусії, де наголошувалося на тому, щопрофесійна компетентність педагога визначається обсягом компетенцій, колом повноважень у сфері професійної діяльності, що бути компетентним означає бути здатним мобілізуватися в певній ситуації, бути досвідченим, обізнаним у певній галузі, певному питанні, авторитетним, здатним успішно відповідати індивідуальним або суспільним вимогам.

В ході семінару, під час виконання практичної роботи, вчителі нашої школи продемонстрували свої знання вимог нових Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти.

Компетентнісний підхід уважається цен­тральною інноваційною ідеєю сучасної освіти. Це спрямованість процесу навчання на формування в учнів ключових компетентностей як важливого результату навчання. Сучасна школа має йти в ногу з часом і виховувати людину, яка вміє самостійно працювати, легко долатиме труднощі, а головне - стане визнаним фахівцем. Тому педагогічним колективом школи поставлено за мету сформувати випускника Миколаївській загальноосвітній школі № 14, здатного до життєтворчості, до вирішення соціальних проблем, до самореалізації, здатного бути людиною культурною з активною громадянською позицією, дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої цінності.

Отже, в результаті дискусії під час семінару педколектив школи дійшов до висновку, що компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між вимогами освіти і потребами сьогодення

Методична рада

Кiлькiсть переглядiв: 5294