7 червня 2017 року відбувся громадський звіт директора школи Джуган Лариси Леонідівни про роботу у 2016-2017 навчальному році

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб оцінити діяльність директора за 2016/2017 н.р. Такий захід здійснюється з 2005 року, після завершення навчання з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність керівника.

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю територіальної громади м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради. Управління та фінансування закладу здійснюється управлінням освіти Миколаївської міської ради. Будівля школи введена в експлуатацію в 1967 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 23048 м2 .

Мова навчання в закладі – українська. У 2016/2017 н.р. в закладі було відкрито 17 класів, в яких навчався 501 учень, з них:

- 1-4-х класів – 8 – 247 учнів

- 5-9-х – 7 класів, в них – 210 учень

10-х-11-х – два класи, в них 44 учня.

Середня наповнюваність класів станом на 01.09.2016 р. становила 29,5 що відповідає санітарним нормам. Проте, переважало норму кількість учнів у 1-х ( по 32 учню), в 2-х (33 і 34 учня), 3-А (32 учня), 7-А – 39, 9-А – 36 учнів. За індивідуальною формою навчання навчались 5 учнів (Шульц Богдана, 5-Б клас, Десятниченко Дмитро, 6-А клас, Доній Олександра, 7-А клас, Бабяк Віра, 8-А клас, Огли Альбіна, 9-А клас). В 2015/2016 н.р. таких учнів було 7.

За рік із закладу вибуло 14 учнів, прибуло 9 учнів. На кінець року в закладі 496 учнів.

Основна причина вибуття учнів – зміна місця проживання батьків і перехід до інших навчальних закладів міста та області.

Навчально-виховний процес забезпечував педагогічний колектив у складі 36 вчителів, з них: спеціалістів вищої категорії – 12, першої категорії – 11, другої категорії – 6, спеціалістів – 7. Мають звання «старший учитель» - 9.

У 2016/2017 н.р. пройшли курсову перепідготовку 11 вчителів. Згідно з перспективним планом атестації були атестовані 9 вчителів, з них підвищили кваліфікаційні категорії – 3 вчителя (Сіра О.В., вчитель історії та правознавства, Пастушенко Т.А., вчитель математики, педагог-організатор, Алексєєнко О.М., психолог), підтвердили – 5 вчителів (Єрьоменко О.С., вчитель зарубіжної літератури, Дорошенко С.П., вчитель фізкультури, Осоєнко Г.М., вчитель початкових класів, Саліцька Л.Г., вчитель біології, Шевченко С.О., вчитель фізкультури), присвоєно звання «старший учитель» Єрьоменко О.С.

Розстановка педагогічних кадрів протягом навчального року здійснювалась доцільно, відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховувалась як фахова підготовка так і особисті якості, знання сучасних стилів педагогічного мислення, світогляд та ціннісні орієнтири.

Протягом навчального року один педагогічний працівник звільнився у зв’язку з виїздом за межі держави.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

На виконання Закону України «Про освіту» було здійснено облік дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування. За результатами обліку сформовано банк даних.

Всього в мікрорайоні школи на 01.09.2016 проживає 1032 дитини віком від 6 до 18 років, підлягають навчанню 1024 дітини (99,2%), 8 – не підлягало навчанню за станом здоров'я та 9 дітей 6-річного віку не навчались за бажанням батьків. В ЗОШ № 14 у 2016/2017 н.р. навчалось 489 дітей з мікрорайону школи, в 2015/2016 н.р. – 461 у 2014-2015 н.р. – 437 дитини. Для інформації: в ЗОШ № 28 – 100 учень, в ЗОШ № 19 – 59, в «АДТ» - 39, в гімнації № 41 – 27, в ЗОШ № 20 – 24.

Із 32 випускників 9-х класів 2016 року 24 учні продовжили навчання в 10-му класі денних шкіл, 8 – у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У порівнянні за останні три роки всі випускники 9-х класів продовжують здобувати загальну середню освіту.

Випускники 9-х класів надають перевагу таким навчальним закладам: Політехнічний коледж, Будівельний коледж, Миколаївський базовий медичний коледж, коледж економіки та харчових технологій, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей та Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.

Випускники 11-го класу надають перевагу таким ВНЗ: Національний університет ім.В.О.Сухомлинського, Чорноморський державний університет ім.Петра Могили, Миколаївський національний аграрний університет, Одеська академія внутрішніх справ.

Питання забезпечення обовязковості загальної середньої освіти охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педради, на нарадах при директорі. Педколективом проводиться профілактична та роз’яснювальна робота з учнями і батьками щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.

Школа працювала за програмами, визначеними МОН України для використання у 2016/2017 н.р.

З першого класу вивчається іноземна мова, з другого – інформатика, учні 8-го класу вивчали дві іноземні мови.

За рахунок варіативної частини навчального плану у 2016/2017 навчальному році учні 5-х класів вивчали курс за вибором «Історія Миколаєва».

10-11 класи працювали за універсальним профілем. Програмою передбачено вивчення предмету «Технології». У 2016/2017 навчальному році учні 10 класу вивчали модульний варіант «Технологія декупажу», учні 11-го класу – «Технологію виготовлення листівок».

Для вчителів нашої школи 2016-2017 навчальний рік був наповнений пошуком нового актуального реагування на виклики часу, є певні досягнення, є чим пишатися, багато зроблено на шляху до якісно нової освіти, проте, ще існують невирішені проблеми, тому перед педагогічним колективом постають нові освітянські завдання.

Навчальний процес у початковій школі було побудовано відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням нормативних документів щодо розвантаження навчальних програм для початкової школи.

На зміну урокам, на яких традиційно переважало вивчення теоретичного матеріалу, прийшли компетентністно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Якісний показник набутих знань та умінь за курс школи І ступеня – ДПА.

Моніторинг результатів ДПА в 4-их класах з української мови, математики, читання свідчить про те, що навчальний матеріал учнями засвоєно: з української мови коефіцієнт навченості – 7,4, відсоток якості – 63,2%, з математики – коефіцієнт навченості – 6,7, відсоток якості – 70,2%, з літературного читання – 7,7, відсоток якості – 73,7%.

Моніторинг навчальних досягнень за 2016-2017 н.р. свідчить проте, що коефіцієнт навчальних досягнень учнів 3-4 класів становить 7,3 б., відсоток якості 62,8%.

На високому рівні завершили навчальний рік з 2 по 4 класи 17 учнів (9,1%). Та за успіхи у навчанні, ці учні отримали похвальні листи, ще 5 учнів (2,7%) – отримали похвальні грамоти . 51 учень (27,1%) мають достатній рівень навчальних досягнень, 97 (51,6%) – середній рівень та 23 учня (12,2%) завершили навчальний рік на початковому рівні.

Поступово створюється єдиний освітній простір, де реалізується компетентністно-діяльнісний підхід до змісту навчання. Впроваджуючи новий Державний стандарт у 5-8-х класах, педагоги опанували сучасні форми і методи викладання. Особливу складність відчували вчителі, які працювали в 8-ому класі, оскільки підручники за новою програмою надходили поступово. Це спонукало до творчості, під керівництвом своїх наставників учні розв’язували нові навчальні ситуації, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності. Результатом такої діяльності стало те, що 1 учениця 8 класу (3,3%) (Бабяк Віра) завершила навчальний рік на високому рівні навчальних досягнень та отримала за успіхи в навчанні Похвальний лист та ще 4 учня (13,3%) завершили навчальний рік на достатньому рівні. За результатами підсумкового оцінювання з предметів інваріантної складової коефіцієнт навчальних досягнень становить 6,5 б., якість – 48,2%.

В основній школі 10 учнів (4,9%) – мають високий рівень навчальних досягнень, ці учні отримали Похвальні листи, ще 2 учня отримали Похвальні грамоти, 37 учнів (18,0%) мають достатній рівень навчальних досягнень.

За успіхи в навчанні у старшій школі ми ще не можемо вести мову оскільки учні 11-А класу складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що дасть можливість здійснити зовнішній незалежний контроль якості освіти за єдиною для всіх випускників України технологією оцінювання.

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів за 2016-2017 н.р. свідчать що коефіцієнт навченості становить 6,8 б., відсоток якості – 58 %. Порівняно з результатами минулого року якість зросла на 3 %.

ХХІ століття – століття знань, змагання за інтелект. З кожним роком зростають кількісні та якісні показники успішної участі учнів нашої школи у інтелектуальних конкурсах, олімпіадах з базових дисциплін.

№ з/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення Кількість учасників Кількість переможців
І місце ІІ місце ІІІ місце
Міжнародні
1 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Всеукраїнський етап 09.12.2016 Миколаївська ЗОШ№14 18 5 9 -
2 Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека» 15.03.2017 Миколаївська ЗОШ№14 17 Результати очікуються
3 Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок-осінній» 25.11.2016 Миколаївська ЗОШ№14 5 1 2 -
4 І Міжнародна гра з зарубіжної літератури для учнів 1-11класів «Sunflower» 30.11.2016 Миколаївська ЗОШ№14 3 1 1 -
5 ІІ етап ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 26.11.2016 Миколаївська ЗОШ № 6 9 - - 2
6 Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 15.12.2016 Миколаївська ЗОШ№14 8 - 1 3
Всеукраїнські
1 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» 24.11.2016 Миколаївська ЗОШ№14 32 5 1 2
2 Всеукраїнський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» 17.12.2016 Миколаївська ЗОШ№14 33 3 11 2
3 VIIIВсеукраїнська українознавча гра «Соняшник – 2017» 03.03.2017 Миколаївська ЗОШ№14 33 22 2 5

Крім того, учні нашої школи є активними учасниками міських конкурсів, де традиційно посідають призові місця.

Цьогоріч у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін учень 6-Б класу Гадживердієв А. виборов ІІІ призове місце з математики (вчитель Смирнова Н.М.)

В цьому навчальному році за результатами обласного тестування до МАН троє наших учнів:

ü Голованова А, учениця 9-А кл

ü Таран В, учень 10-го класу

ü Сокол О. учениця 10-го класу

стали слухачами Миколаївського територіального відділення Малої Академії Наук України.

Третій рік поспіль реалізується загальнонаціональний проект організації літніх мовних таборів. У цьому році мовний табір відвідує 25 учнів. Вони залучені до ігрових розважальних соціальних проектів, що сприяє удосконаленню рівня їх мовленнєвої і комунікативної компетентності з іноземних мов.

Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітнього інформаційного простору формує науково-методична робота як на загальношкільному так і на загальноміському рівнях. У педагогічній скарбниці є чимало знахідок щодо інноваційних форм організації методичної роботи, використання медіаосвітніх технологій сучасного педагогічного інструментарію. Педагоги закладу представляли свої наробки на міській віртуальній виставці «Освіта Миколаєва – 2017» (вчитель історії Сіра О.В., практичний психолог Алєксєєнко О.М., заступники директорів з навчально-виховної роботи Смирнова Н.М., Осоєнко Г.М.).

Розміщено авторський план-конспект практичного заняття з правознавства вчителем Сірою О.В. для учнів 10-го класу на сайті вчителів м.Миколаєва «Кліо-Миколаїв».

Надіслано, зареєстровано та готується до друку матеріали з досвіду роботи заступника директора навчально-виховної роботи Смирнової Н.М. у науково-методичному журналі «Завучу. Усе для роботи» щодо забезпечення наступності під час переходу учнів із початкової школи в середню, вчителя зарубіжної літератури Єрьоменко О.С. до журналу «Зарубіжна література».

Вчителем англійської мови Тарнавською Т.І. на сайті http://metodportal.com.ua викладено матеріали на тему «Основні види діяльності дитини, її розвиваючі можливості», «Пріоритетні виховні напрями у вихованні особистості».

Для удосконалення дослідницької роботи педагогів я, як керівник навчального закладу, приділяю увагу озброєнню їх сучасними знаннями щодо методики викладання сучасного уроку, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій, створення в школі групи «ІКТ в навчально-виховному процесі», оволодінню вчителями основами ІКТ при Миколаївському ОІППО. Вчителі школи використовують інформаційно-комунікаційні технології: проектну діяльність, технологію критичного мислення, технологію розвивального навчання.

Навчальний заклад продовжив виховну роботу відповідно до завдань «Основних орієнтирів виховання учнівської молоді», «Концепції національно-патріотичного виховання», обласної програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 рр., в рамках завдань моделі «Школа життєтворчості «Я – родина - Батьківщина». В січні 2017 року в навчальному закладі розпочато впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7-11-х класів щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуації торгівлі людьми. Продовжено впровадження програм «Рівний -рівному», «Сімейна розмова».

Основна мета виховної роботи навчального закладу – створення виховного простору, в якому наявне поєднання загальнолюдських гуманістичних цінностей з правовими нормами соціального співіснування на основі формування високого рівня громадянського, морального,національного і патріотичного розвитку особистості учня.

В 2016-2017 н.р. з метою підвищення рівня ціннісного ставлення учнів до природи (50% - за результатами діагностики минулого навчального року) було впроваджено різноманітні форми роботи з учнями 1-11-х класів, а саме: участь у загальноміському екологічному проекті по збору макулатури та вторинної сировини, загальношкільна КТС «Зелений клас» по озелененню класних кімнат учнівською та батьківською громадою, продовжено участь учнів 4-11-х класів у загальношкільній екологічній акції «Чисте подвір’я» по упорядкуванню пришкільної території та території прилеглого парку, учні вибороли ІІ місце в районному етапі екологічних агітбригад ,участь учнів 4-11-х класів у загальноміському проекті-конкурсі «Шкільне подвір’я» по упорядкуванню квіткових клумб. Зазначені заходи сприяли підвищенню рівня ціннісного ставлення учнів до природи та усвідомленню дітьми значення природозбережувальних технологій в сучасному суспільстві та розумінню шанобливого ставлення до оточуючого середовища та природи.

В 2016-2017 н.р. впроваджено такі виховні технології: технологія колективних творчих справ (загальношкільні КТС «Веснянки», «До Дня матері»), технологія проектів(флеш-моби до Дня міста, до Дня Соборності), технології волонтерської благодійної допомоги (проведення благодійних ярмарків на допомогу воїнам 79-ї ОАЕМБ, участь у загальноміських благодійних акціях «Подаруй частинку доброти», «Сяйво доброти»), ігрові технології, , квести, екскурсії до Києва,Умані, Зелених Хуторів в Херсонській області. , технологія колективного виховання (продовжує свою роботу учнівське шкільне самоврядування – шкільна мерія «ЮНІКС»- в травні 2017р проведено учнівську конференцію за підсумками роботи учнівського самоврядування ), технологія педагогічної підтримки. В навчальному закладі працювало 7 гуртків творчого, історико-патріотичного, військово-патріотичного, спортивно-оздоровчого напрямків, в яких було зайнято понад 280 учнів. Було взято участь у різноманітних творчих та патріотичних конкурсах, в яких наші учні здобули перемогу- І місце в загальноміському історико-патріотичному конкурсі «Пам'ять і гідність в серцях молодих» , ІІ місце у відкритому міському конкурсі героіко-патріотичної пісні і танцю, одне-І місце, одне ІІ, три ІІІ місць у міській виставці-конкурсі робіт юних фотоаматорів «Я.ти, він, вона- разом Україна», два І місця в міському конкурсі «Новорічні та Різдвяні фантазії», І місце – конкурс «Український сувенір», І місце- конкурс «Новорічна композиція» ,одне І місце та два ІІІ місць у конкурсі «Світ юного техніка» ,І місце в районі та ІІІ місце в міському інтелектуальному конкурсі «Що?Де? Коли?» Результатом такої діяльності стало підвищення рівня згуртованості класних колективів, відсутність видів та проявів будь-яких форм насильства та жорстокого поводження в навчальному закладі, відсутність учнів навчального закладу на обліку в кримінальній ювенальній поліції, відсутність пропусків уроків без поважних причин, підвищення рівнів ціннісного ставлення до родини, до праці, до себе, природи, громадсько-патріотичного виховання (порівняно з результатами діагностування за 2015-2016н.р.). В квітні 2017 року серед учнів 5-11-х класів було проведено моніторинг виховання учнів за ціннісним ставленням програми «Основних орієнтирів виховання учнів ЗНЗ».

Результати виявилися такими:

Найвищий відсоток, порівняно з минулим навчальним роком, підвищився: з 81,5% до 87,6% (ціннісне ставлення до сім’ї, родини), майже незмінним залишився показник ціннісного ставлення до культури і мистецтва – 56,5%. Суттєво підвищилися показники:

- Ціннісного ставлення до держави: з 60% зріс до 71,5%;

- Ціннісного ставлення до природи: з 50 % зріс до 56,8%.

- Ціннісного ставлення до праці: з 63,4% до 67%;

- Ціннісного ставлення до себе: з 51% до 53,4%

Незначним чином знизилися показники:

- Ціннісного ставлення до людини: з 58,3% до 52,2%.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1967 році. Тому адміністрація школи разом з педагогічним колективом та батьківською громадськістю працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази. За бюджетні кошти здійснюється виплата заробітної плати працівників, оплата за комунальні послуги.

На 07.12.2016 управлінням освіти Миколаївської міської ради на придбання обладнання, матеріалів, поточний ремонт для навчального закладу використано всього 432188 грн., в тому числі:

- депутатські кошти – 150 531 грн.;

- компютерна техніка – 56842 грн.;

- шкільні меблі – 16335 грн.;

- спортивний інвентар – 5 820 грн.;

- папір – 2636 грн.;

- мило – 622 грн.;

- засіб для прибирання – 1415 грн.;

- поточний ремонт водопроводу, каналізації – 137 991 грн.;

поточний ремонт харчоблоку – 59 996 грн

Станом на 11.05.2017 на придбання обладнання, матеріалів та проведення ремонтних робіт в поточному році для Миколаївської ЗОШ № 14 використано 305000,00 (триста п’ять тисяч грн.)

Придбано:

- Плита електрична – 12583,33 грн.

- Пральна машина – 10333,34 грн.

- М’ясорубка електрична – 15000,00 грн.

- Телевізори (4 шт.) – 33800,00 грн.

- Багатофункціональний пристрій – 7850,00 грн.

- Активний мікшер – 7200,00 грн.

- Кондиціонер (2 шт.) – 26000,00

- Газонокосарка – 7650,00 грн.

Капітально відремонтовано туалетні кімнати на І та ІІ поверхах – 180000,00 грн.

Залучаються додаткові джерела фінансування. За підтримки батьківської громадськості частково замінено посуд в їдальні, проводиться ремонт навчальних кабінетів. Здійснюється оплата сигнальної кнопки, придбано фарбу для фарбування підлоги спортивної зали, будівельний матеріал, придбано волейбольні м’ячі, класні куточки, куточки державної символіки. В кожному класному колективі питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази розглядаються батьківськими комітетами самостійно. Адміністрація та педагогічний колектив вдячні батькам за розуміння проблем школи та підтримку (підготовка та спільне проведення позакласних та загальношкільних заходів, проведення екскурсій, походів, благодійних ярмарок, концертів тощо).

Шкільна бібліотека окремий лист

харчування

На постійному контролі адміністрації перебувають питання соціального захисту, збереження здоров’я учнів і педпрацівників. Колектив закладу цілеспрямовано проводить роботу щодо охорони прав дитини.

Станом на 26.05.2017 р. гарячим харчуванням було охоплено 34 дитини пільгових категорій, з них: 2 дітей-сиріт, 9 – позбавлених батьківського піклування,23 – з малозабезпечених сімей та 232 учня 1-4 класів.

У 2016-2017 навчальному році організація харчування дітей у закладі здійснювалась комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах в межах затверджених лімітних асигнувань з розрахунку 9грн.10коп. на одну дитину пільгової категорії;по 8грн. на одного учня початкових класів. Відповідальна за приготування їжі шеф-кухар Є.М.Омельчак

Відповідальною за організацію харчування в школі призначено Ключник Н.Б. Вона слідкувала за додержанням режиму й графіку харчування дітей, контролювала додержання дітьми правил особистої гігієни та санітарно-гігієнічного стану обідньої зали, надавала до управління освіти інформацію про витрачені кошти на харчування та про кількість дітей, охоплених харчуванням.

З 02.09.2013 року в школі працює своя їдальня. Приміщення їдальні розраховано на 120 посадочних місць.

Постійний контроль за організацією харчування дітей, якістю продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування протягом 2016-2017 навчального року здійснювався комісією контролю за організацією харчування у складі Алексєєнко О.М.- голова комісії (інспектор з охорони дитинства); Курсик А.В. (члена батьківського комітету), Марущак Є.О. (члена шкільного батьківського комітету). Результати перевірок оформлювались актом встановленої форми і надавались директору школи. За результатами перевірок порушень в організації харчування учнів, зауважень членами комісії не надходило. До того ж скарг від батьків на якість харчування не надходило, а мали місце тільки їх позитивні відгуки.

Асортимент продукції в їдальні погоджений з санепідемуправлінням. Вся продукція забезпечена документами, які гарантують її безпеку та доброякісність. Харчоблок забезпечено холодною та гарячою проточною водою, працюючим холодильним та технологічним обладнанням, достатньою кількістю кухонного посуду. В 2016-2017 навчальному році придбано новий посуд за рахунок батьків учнів початкових класів

У належному стані знаходяться меблі, інвентар.

Харчування здійснювалось відповідно до графіка, погодженого в СЕС, протягом року в їдальні відбувалось чергування вчителів та учнів.

Медичною сестрою Куть Л.Н здійснювався контроль за якістю продуктів харчування та санітарно-гігієнічним станом приміщення їдальні.

Організовано гаряче харчування дітей, які відвідували групу продовженого дня за рахунок батьківських коштів з розрахунку 8 грн.

Учні середніх і старших класів харчувались за власні кошти.

Питання організації харчування учнів протягом року розглядалось на нарадах при директорі, батьківських зборах, аналізувалось в наказах по закладу.

Медсестрою Куть Л.М. проводиться постійний контроль за якістю харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні. В разі необхідності надає медичну допомогу тим, хто її потребує. Також медичною сестрою здійснюється контроль за учнями на уроках фізичного виховання.

В цьому навчальному році проводилися профілактичні щеплення учнів згідно з їх календарем , за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює . В школі пройшли повний медичний огляд учні початкової ланки , також відбулася перевірка зубними лікарями всіх учнів.

У 2016/2017 н.р. соціальна підтримка та допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування проводилась згідно з діючим законодавством.

У 2016 -2017 н.р. в ЗОШ № 14 навчалися:

- діти сироти – 2 учня;

- діти, які позбавлені батьківського піклування – 9 учнів;

- діти – інваліди – 10 учнів;

- діти – чорнобильці – 2 учня;

- діти – переселенці – 2 учня;

- діти з багатодітних сімей – 87 учнів;

- діти з малозабезпечених сімей – 29 учнів.

Практичним психологом, соціальним педагогом Алексєєнко О.М. була проведена наступна робота:

- групова та індивідуальна психодіагностична робота;

- індивідуальна соціально – психологічна діагностика;

- діагностика соціального оточення дітей;

- відвідування сімей, в яких виховуються діти пільгових категорій;

- визначення професійної спрямованості учнів випускних класів;

- індивідуальні і групові консультації;

- профконкультації учнів;

- консультації батьків;

- консультації вчителів;

- проведені профілактичні бесіди;

- тренінгові навчання з програм, затверджених МОН України: «Сімейна розмова», «Корисні звички»;

- індивідуальна та групова корекційна робота

- написання психологічних висновків на дітей пільгових категорій;

- здійснювався соціально – психологічний супровід дітей пільгових категорій.

(МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ)

З метою морального та матеріального стимулювання учнів та педпрацівників протягом навчального року учні-переможці конкурсів та змагань , вчителі , були нагороджені грамотами. З метою організації відпочинку та оздоровлення учнівської молоді з 29 травня 2017року в навчальному закладі почали роботу мовний табір для учнів, які мали змогу в ігровій та розважальній формі поглибити знання англійської мови та пришкільний відпочинковий табір «Сонячний», до якого було зараховано 48 учнів, 16 з яких пільгових категорій.

Соціальний захист педпрацівників здійснюється:

- надається матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення в розмірі посадового окладу;

- здійснюється компенсація у виді інших днів відпочинку за роботу у неробочий, святковий день;

- надаються додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про відпустки», але визначені Колективним договором між адміністрацією школи і первинною профспілковою організацією.

Моральне та матеріальне стимулювання:

За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці до працівників застосовуються заохочення: нагороджуються грамотами, виплачується грошова винагорода, премія.

(ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ)

З метою дотримання учнями правопорядку та дисципліни в навчальному закладі проводяться заходи в рамках місячника профілактики правопорушень,виховні та тематичні години, продовжує працювати Рада з профілактики правопорушень, ведеться профілактична робота з учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку за порушення дисципліни та вчинення протиправних дій,пропуски уроків без поважної причини, а також учнів СЖО- Таких учнів на обліку ВШО -17. З метою зміцнення здоров’я дітей, залучення їх до ведення здорового способу життя та профілактики правопорушень та заборони вживання алкогольних, наркотичних, психотропних речовин та паління , протягом 2016-2017 н.р. в навчальному закладі організовано різноманітні заходи в рамках Олімпійського тижня. В районних змаганнях з настільного тенісу учні посіли І місце в районі ,одержали ІІ місце з шахів ,вибороли - І місце в групі «Б» серед дівчат та ІV місце серед хлопців в змаганнях з баскетболу. В районному етапі змагань «Олімпійські надії» команда учнів початкової школи вибороли І місце в змаганнях з легкої атлетики, І та ІІ місця в змаганнях з настільного тенісу, І та ІІ місця – в змаганнях з шахів. Команда учнів 5-10класів посіла І місце в групі «Б» районного етапу змагань «Козацький гарт». Команда юнаків виборола ІІ місце в районному етапі конкурсу «Ну-мо, хлопці!» , І місце в районній шкільній спартакіаді.». Зазначені досягнення свідчать про підвищення рівня спортивно-масової та оздоровчої роботи в школі, активізацію в учнів ціннісного ставлення до фізичного «Я».

(СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ) Протягом навчального року класними керівниками та вчителями-предметниками проводилися профілактичні бесіди та інструктажі щодо дотримання норм безпечної поведінки учнів в різноманітних небезпечних ситуаціях, на уроках. Результатом такої роботи стало відсутність випадків дитячого травматизму в школі в 2016-2017н.р.

Розв’язати завдання, які стоять перед школою на сучасному етапі – формування духовно здорової свідомої особистості – педколективу допомагає співпраця з громадськими організаціями, навчальними, позашкільними та соціокультурними закладами міста. Зросла ефективність взаємодії з громадськими організаціями, органами учнівського та батьківського самоврядування. Школа співпрацює зі спеціалістами ССД Корабельного району, МЦСССДМ, Ювенальної Поліції Корабельного району Миколаївській області,Управлінням патрульної поліції міста Миколаєва, радою ветеранів ВВв.

Робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до ст.40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо запобігання реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

З цією метою ведуться «Журнали реєстрації прийому відвідувачів» директором школи та моїми заступниками з навчально-виховної та виховної роботи, в яких фіксуються факти звернення громадян з різних питань. Мною також здійснюється прийом заяв та усних звернень громадян, які реєструються в «Журналі заяв та звернень громадян». Зібрана нормативна база з питання роботи зі зверненнями громадян.

Протягом року вирішувались питання щодо: поновлення документів про освіту, переводу та зарахування дітей до школи, зарахування до групи продовженого дня, вивезення сміття та захисту дітей від бродячих тварин, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, благоустрою території. Всі питання вирішувались на місці, позитивно.

Забезпечую своєчасне видання управлінських рішень, які сприяють поліпшенню навчально-виховного процесу, підвищенню персональної відповідальності кожного вчителя за результати своєї праці, допомагають усунути виявлені під час контролю проблеми. Прийняті рішення є конкретними, адресними, визначеними у термінах

В своїй діяльності дотримуюсь демократичного стилю керівництва. Спираюсь як на допомогу, так і на підтримку всіх членів колективу, в першу чергу – своїх заступників – Смирнову Н.М., Курило Г.В., Осоєнко Г.М., завгоспа Фіртич С.В та її команди. Для виховання почуття відповідальності й ініціативи делегую їм власні повноваження. Бачу сенс своєї діяльності не тільки в контролі, але й у вихованні і навчанні членів колективу. Задачі, які ставлю перед колективом, мотивовані, успіхи кожного не тільки помічаю і заохочую, але і ставлю надбанням гласності. Працюю в тісному контакті з комітетом первинної профспілкової організації. Термінові та оперативні питання вирішую із своїми заступниками та головою ПК Єрьоменко О.С., психологом школи Алексєєнко О.М. Пропоную шляхи подолання труднощів. Застосовую аргументовані засоби переконання (прохання, порада, звертання до знань і вмінь працівника, довірча інтонація). Використовую у своїй діяльності особистісний, індивідуальний підхід. Розподіляючи навантаження й обов’язки, враховую індивідуальні схильності та здібності кожного. Використовую вплив лідерів і тих, кому надають перевагу, для створення здорового психологічного клімату, зміцнення згуртованості і дисципліни в колективі. Прислуховуюсь до критики. Намагаюсь оточити себе компетентними помічниками і фахівцями.

Прагнення людини знайти себе в діяльності і пізнати себе в результатах своєї праці в даний час безперечне і визнається всіма. Тому бачу одне із найважливіших правил управління в тому, щоб дати кожному шанс реалізувати себе в процесі роботи, створити ситуацію визнання й успіху кожного члена колективу.

Сьогодення ставить перед освітою нові відповідальні завдання, вирішити їх зуміє тільки колектив цілеспрямований, творчий, конкурентноздатний, амбіційний. Нам є над чим працювати, ми намагаємось бути сучасними.

Після виступу директора відбулось обговорення. За результатами голосування, роботу директора Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 Джуган Лариси Леонідівни у 2016-2017 н.р. визнано задовільною.
2 червня 2016 року відбувся громадський звіт директора школи Джуган Лариси Леонідівни про роботу у 2015-2016 навчальному році

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора за 2015/2016 н.р. Такий захід здійснюється з 2005 року, після завершення навчання з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність керівника.

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю територіальної громади м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради. Управління та фінансування закладу здійснюється управлінням освіти Миколаївської міської ради. Будівля школи введена в експлуатацію в 1967 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 23048 м2 .

Мова навчання в закладі – українська.

У 2015/2016 н.р. в закладі було відкрито 16 класів, в яких навчалось 477 учня, з них:

- 1-4-х класів – 8 – 235 учнів

- 5-9-х – 6 класів, в них – 201 учень

10-х-11-х – два класи, в них 41 учень.

7 учнів навчались за індивідуальною формою навчання.

Середня наповнюваність класів станом на 01.09.2015 р. становила 29,8 що відповідає санітарним нормам. Проте, переважало норму кількість учнів у 6-А – 41, 8-А – 38 учнів. За рік із закладу вибуло 15 учнів, прибуло 11 учнів. На кінець року в закладі 473 учня.

Основна причина вибуття учнів – зміна місця проживання батьків і перехід до інших навчальних закладів міста та області.

Навчально-виховний процес забезпечував педагогічний колектив у складі 34 вчителів, з них: спеціалістів вищої категорії – 11, першої категорії – 9, другої категорії – 7, спеціалістів – 7. Мають звання «старший учитель» - 9.

8 вчителів школи пройшли курсову перепідготовку при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Згідно з перспективним планом атестації були атестовані 6 вчителів, з них підвищили кваліфікаційні категорії – 2 вчителя (Тарнавська Т.І., вчитель англійської мови; Астаф'єва Т.С., вчитель початкових класів), підтвердили – 3 вчителя (Архипова Л.Ю., Дудовцева Г.В., вчителі початкових класів; Кириллова Є.О., вчитель української мови і літератури), підвищено тарифний розряз вчителю початкових класів Григорович Г.І., присвоєно звання «старший учитель» 2 вчителям (Григорович Г.І., Кирилловій Є.О.). Розстановка педагогічних кадрів здійснювалась доцільно, відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховувалась як фахова підготовка так і особисті якості, знання сучасних стилів педагогічного мислення, світогляд та ціннісні орієнтири.

Протягом навчального року жоден педагогічний працівник не звільнився.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

На виконання Закону України «Про освіту» було здійснено облік дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування. За результатами обліку сформовано банк даних.

Всього в мікрорайоні школи на 01.09.2015 проживає 911 дітей віком від 6 до 18 років, підлягають навчанню 902 дітини (99,1%), 9 – не підлягало навчанню за станом здоров'я та 9 дітей 6-річного віку не навчались за бажанням батьків. В ЗОШ № 14 у 2014/2015 н.р. навчалось 461 дітей з мікрорайону школи, в 2015/2016 н.р. – 437, у 2013-2014 навчальному році – 422 дитини.

Із 44 випускників 9-х класів 2015 року 21 учень продовжує навчання в 10-х класах денних шкіл, 21 – у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 1 - працевлаштований. У порівнянні за останні три роки всі випускники 9-х класів продовжують здобувати загальну середню освіту.

Випускники 9-х класів надають перевагу таким навчальним закладам: Політехнічний коледж, Будівельний коледж, Миколаївський базовий медичний коледж, коледж економіки та харчових технологій, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей та Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.

Випускники 11-го класу надають перевагу таким ВНЗ: Національний університет ім.В.О.Сухомлинського, Чорноморський державний університет ім..Петра Могили, Миколаївський національний аграрний університет, Одеська академія внутрішніх справ.

Питання забезпечення обовязковості загальної середньої освіти охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педради, на нарадах при директорі. Педколективом проводиться профілактична та роз’яснювальна робота з учнями і батьками щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.

Школа працювала за програмами, визначеними МОН України для використання у 2015/2016 н.р.

З першого класу вивчається іноземна мова, з другого – інформатика, учні 7-го класу вивчають дві іноземні мови.

За рахунок варіативної частини навчального плану у 2015/2016 навчальному році учні 5-х класів вивчали курс за вибором «Історія Миколаєва».

10-11 класи працювали за універсальним профілем. Програмою передбачено вивчення предмету «Технології». У 2015/2016 навчальному році учні 10 класу вивчали модульний варіант «Технологія декупажу», учні 11-го класу – «Технологію виготовлення листівок».

Для удосконалення дослідницької роботи педагогів я, як керівник навчального закладу, приділяю увагу озброєнню їх сучасними знаннями щодо методики викладання сучасного уроку, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій, створення в школі групи «ІКТ в навчально-виховному процесі», оволодінню вчителями основами ІКТ при Миколаївському ОІППО. Вчителі школи використовують інформаційно-комунікаційні технології: проектну діяльність, технологію критичного мислення, технологію розвивального навчання.

Вчителі школи беруть участь у дистанційних конференціях, семінарах, роботі проблемних груп, організованих Миколаївським науково-методичним центром.

На предметному сайті «Слово-диво» вчителем Кирилловою Є.О. було розміщено розробку уроку з української літератури за твором Оксани Смоли «Білий рояль». Систематично викладає свої розробки, матеріали, публікації на сайті вчитель англійської мови Тарнавська Т.І.

Вчителі школи Смирнова Н.М., Прокопенко Ю.А., Ємельянов Д.А., Сіра О.В., Островська Ю.В. мали можливість поділитися досвідом своєї роботи на міському семінарі «Управління наступністю між ДНЗ, початковою, середньою школою як умова гармонійного розвитку» для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, проведеному на базі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 (квітень 2016).

Заступник директора з виховної роботи Курило Г.В. та вчитель української мови і літератури Кучеренко Г.І. брали участь в проведенні загальноміського семінару-консультації «Музейна педагогіка як засіб громадянського виховання учнів» (лютий 2016)

Протягом навчального року вчителі школи брали участь у фахових конкурсах

ПІБ вчителя Предмет, який викладає Конкурси, змагання
1 Сіра О.В., Курило Г.В. Вчитель історії та права ЗДВР Загальноміський огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах міста (ІІ місце)
2 Єрьоменко О.С. Вчитель зарубіжної літератури, класний керівник 7-А класу Міський заочний конкурс «Класний керівник - 2016» (ІІІ місце)
3 Астаф'єва Т.С. Вчитель початкових класів, класний керівник 3-А класу Учасник міського заочного конкурсу «Класний керівник - 2016»
4 Левченко О.О. Зав.бібліотекою Міський огляд-конкурс «Штрихи до портрету шкільної бібліотеки», номінація «Бібліотечний креатив», ІІ місце

За результативну роботу, інноваційний підхід до педагогічної діяльності відзначені грамотами управління освіти вчителі Сіра О.В., Єрьоменко О.С., Дорошенко С.П., Левченко О.О., грамотою Корабельного районного віськового комісаріату - Чоларія Т.Р.

Творчо-пошукова і науково-дослідницька робота є однією з форм роботи з учнями, її значення для розвитку творчого потенціалу дитини, формування важливих навичок і рис складно переоцінити. 93 учня виявили бажання брати участь у І турі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін, 14 учнів взяли участь у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін. Перемогу в міській предметній олімпіаді з курсу «Я у світі» одержала учениця 3-Б класу Іваніцька Карина. Нажаль, переможців серед учнів основної та старшої школи – немає.

Активно відгукнулися учні на участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Проте, в цьому навчальному році лише 2 учня Добровольська О. (учениця 5-А класу) та Коваленко В. (учень 7-А класу) потрапили лише у десятку найкращих знавців української мови.

З кожним роком збільшується кількість учасників та переможців різного рівня міжнародних, інтелектуальних конкурсів. Так, у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» з 42 учасників маємо 28 переможців, з історії «Кришталева сова»: з 12 учасників – 10 переможців, з історії «Лелека» з 17 учасників – 15 переможців. 29 учнів 3-11-го класів взяли участь у шостому Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч-2015», переможцями стали 7 учнів.

15 учнів виявили бажання взяти участь у загальношкільному інтелектуальному конкурсі «Учень року». 4 учня стали переможцями: І місце посіли учень 6-А класу Марченко Влад (в номінації «Біологія») та учениця 9-А класу Олексюк Вікторія (в номінації «Історія»). ІІ місце - Герасименко Тетяна, учениця 10-А класу (в номінації «Хімія»); ІІІ місце - Спринчак Тетяна, учениця 10-А класу(в номінації «Англійська мова»).

Участь учнів у конкурсах та олімпіадах розвиває їх інтереси і нахили, залучає їх до дослідницької роботи, формує навички роботи з інформаційними джерелами з використанням ІКТ.

За результатами семестрового та річного оцуінювання учнів рівень навчальних досягнень такий:

Моніторинг успішності 3-4-х класів
Всього учнів Високий Достатній Середній Початковий
106 14 (13,2%) 37 (43,4%) 46 (43,4%) 9 (8,5%)
Моніторинг успішності 5-11 класів
Всього учнів Високий Достатній Середній Початковий
238 9 (3,8%) 38 (16,0%) 108 (45,4%) 83 (34,8%)

Рейтинг навчальних предметів за результатами підсумкового оцінювання свідчить проте, що на достатньому рівні навчаються з предметів: фізична культура, праця, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров’я, інформатика. Предмети гуманітарного та природничо-математичного циклу учні засвоюють на середньому рівні..

Виховна робота закладу здійснювалась в контексті громадянської загальнолюдської культури, базуючись на принципах національно – патріотичного виховання, грунтувалась на поєднанні інтересів особистості, суспільства і держави, мала на меті формування в учнів якості свідомого громадянина, патріота.

Важливість соціальних мотивів та сучасного стану в країні зумовило використання у виховній роботі інноваційних педагогічних технологій та форм: дебати, презентації, диспути, круглі столи (Сіра О.В.); етичні тренінги, трудові десанти, тематичні діалоги, вікторини (Кириллова Є.О.); презентації-захисти, квести, інтелектуальні ігри, шоу- програми (Єрьоменко О.С.); філософські столи-брифінги, проектна діяльність (Кобільник Т.А., Сіра О.В.), творчі проекти та реаліті-шоу (Бондар В.О.), екскурсії, екологічні проекти ігрові програми (класні керівники початкової школи).

Робота з національно-патріотичного та громадянського виховання учнів в 2015/2016 н.р. мала головуючий характер та сприяла вихованню почуттів патріотизму та національної гідності особистості, формуванню спроможності знати і відстоювати свої громадянські права і виконувати обов'язки, бути носієм української національної культури. Поряд із щорічними заходами, які проводяться в цьому напрямку, було застосовано такі форми роботи:

- Участь у Всеукраїнських акціях «Підтримай бійця Української армії», «Малюнок солдату», «Запали надію в серці» .Активну участь класні колективи взяли в інтерактивному загальноміському конкурсі плакатів до Дня Захисника України, організованому Миколаївським підприємством «НІБУЛОН», переможцями якого стали учні 6-А, 5-Б,11-А класів. Участь у флеш- мобах до Дня Міста, до Дня Соборності України , у загальноміському проекті «Моя країна - Україна»; у загальношкільних благодійних ярмарках – на допомогу пораненим бійцям 79-ї ОАЕМБ м. Миколаєва- у жовтні та в підтримку онкохворих дітей - у грудні . Команда учнів 9-10-х класів здобула ІІ місце в міському інтелектуальному конкурсі «Що? Де? Коли?» (вчитель Сіра О.В.). Шкільна команда юнаків виборола ІІІ місце в районному етапі змагань з військово-прикладного триборства , ІІІ місце в районному етапі міських змагань «Ну-мо, хлопці!» та ІІ місце в районній спартакіаді з предмету «Захист Вітчизни» (вчитель Чоларія Т.Р.). У травні 2016 р. учні школи вибором ІІ місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо- юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл-Джура» (Чоларія Т.Р.). В навчальному закладі для учнів 1-11-х класів проведено загальношкільні КТС «Масляна» та «До Дня сім’ї та матері». В 2015-2016н.р. впроваджено технологію колективних творчих справ,, технологію проектів, технологію волонтерської благодійної допомоги, ігрові технології, технологію колективного виховання.

- У вересні 2015р проведено передвиборчу кампанію та вибори учнівського самоврядування – мера шкільної мерії «ЮНІКС» - обрано ученицю 10-А класу Блащук Дарью. У жовтні 2015р агітбригадою шкільної мерії «ЮНІКС» було здобуто ІІ місце в районному етапі загальноміського конкурсі-змаганні агітбригад ЮІР.

Результатом такої діяльності стало підвищення рівня згуртованості класних колективів, рівнів ціннісного ставлення до держави, родини, суспільства, людини, праці, природи (порівняно з результатами діагностування за 2014-2015н.р.) .

Зросла ефективність взаємодії з громадськими організаціями, органами батьківського самоврядування. Школа співпрацює зі спеціалістами ССД Корабельного району, МЦСССДМ, ювенальною поліцією Корабельного району, патрульною поліцією міста Миколаєва, радою ветеранів ВВв Корабельного району, представниками козацької громади Корабельного району «Бузьке козацтво».

На відповідному рівні ведеться робота з превентивного виховання. Класними керівниками проводиться рання діагностика на виявлення відхилень у поведінці дітей. Визначаються сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється достатньої уваги , ведеться внутрішньо-шкільний облік учнів, працює Рада з профілактики правопорушень.

На сьогоднішній день на внутрішньошкільному обліку перебуває 4 учня. Поряд з внутрішньошкільним обліком у навчальному закладі ведеться облік дітей, сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні таких учнів троє .

Продовжено роботу щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми як в сім’ях, так і серед учнів. Педагогічним результатом роботи з профілактики насильства та жорстокості є відсутність в 2015-2016 н.р. таких випадків. Результатом роботи з превентивно-правового виховання є те, що у 2015/2016 н.р. не зафіксовано фактів скоєння учнями школи правопорушень та злочинів.

В школі створено умови для розвитку творчих здібностей дітей - організовано роботу 8 гуртків, в яких зайнято 57 % учнів, працює вокальний гурток ДЦ Корабельного району (керівник Гінтер Катерина Іванівна), шаховий клуб «Гамбіт». Члени гуртків займаються пошуковою, проектною, інтелектуальною,мистецькою, творчою діяльністю.

На постійному контролі адміністрації перебувають питання соціального захисту, збереження здоров’я учнів і педпрацівників. Колектив закладу цілеспрямовано проводить роботу щодо охорони прав дитини.

У 2015/2016 н.р. соціальна підтримка проводилась згідно з діючим законодавством. Соціальний захист знайшов відображення у наступних заходах:

- систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгових категорій, зміни до якого вносились кожного разу після змін у соціальному статусі учнів;

- на початок навчального року були складені списки дітей пільгових категорій, кількість учнів у них становить:

· сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 9

· інвалідів – 6 (з них 2 навчались за індивідуальною формою навчання)

· чорнобильців – 2

· багатодітних – 63

· малозабезпечених – 20

Напередодні Дня Святого Миколая та Нового року діти пільгових категорій отримали подарунки;

У 2015/2016 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідували районні та міські свята до Дня Святого Миколая, Дню інваліда, Новому року, Міжнародному дню захисту дітей;

З 31.05.2016 функціонує пришкільний відпочинковий табір, в якому будуть оздоровлені 8 учнів пільгових категорій за рахунок міського бюджету. Крім того, діти пільгових категорій будуть оздоровлені у таборах Миколаївської області (м.Очаків, с.Рибаківка) та Херсонської області.

Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, психолога школи, адміністрації.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, залучені до участі у шкільних та позашкільних заходах, відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції. Залучено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, до спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчої та гурткової роботи.

У 2015-2016 н.р. гарячим харчуванням було охоплено 25 дітей пільгових категорій, з них: 2 дітей-сиріт, 7 – позбавлених батьківського піклування,16 – з малозабезпечених сімей та 224 учня 1-4 класів.

У 2015-2016 навчальному році організація харчування дітей у закладі здійснювалась комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах в межах затверджених лімітних асигнувань з розрахунку 6 грн. 50коп., а з 16.12.2015 8 грн.10коп. на одну дитину пільгової категорії;5грн.50коп. по 15.12.2015, з лютого 2016 року по 7 грн. на одного учня початкових класів. Відповідальна за приготування їжі шеф-повар Пономаренко Л.С.

Відповідальною за організацію харчування в школі Ключник Н.Б. Вона слідкувала за додержанням режиму й графіку харчування дітей, контролювала додержання дітьми правил особистої гігієни та санітарно-гігієнічного стану обідньої зали, надавала до управління освіти інформацію про витрачені кошти на харчування та про кількість дітей, охоплених харчуванням.

З 02.09.2013 року в школі працює своя їдальня. Приміщення їдальні розраховано на 120 посадочних місць.

Постійний контроль за організацією харчування дітей, якістю продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування протягом 2015-2016 навчального року здійснювався комісією контролю за організацією харчування у складі Пастушенко Т.А.(інспектора з охорони праці), Кіхтенко О.Ю. (члена батьківського комітету), Стужук О.Д (голови шкільного батьківського комітету). Результати перевірок оформлювались актом встановленої форми і надавались директору школи. За результатами перевірок порушень в організації харчування учнів, зауважень членами комісії не надходило. До того ж, скарг від батьків на якість харчування не надходило, а мали місце тільки їх позитивні відгуки.

При харчоблоці ведеться відповідна документація: журнал бракеражу сирої продукції; журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку харчових продуктів, журнал контролю за температурним режимом холодильного обладнання, журнал здоров’я працівників харчоблоку.

Асортимент продукції в їдальні погоджений з санепідемуправлінням. Вся продукція забезпечена документами, які гарантують її безпеку та доброякісність. Харчоблок забезпечено холодною та гарячою проточною водою, працюючим холодильним та технологічним обладнанням, достатньою кількістю кухонного посуду. В 2015-2016 навчальному році придбано новий посуд на суму 950 грн. за рахунок батьків учнів 1-х класів

У належному стані знаходяться меблі, інвентар.

Харчування здійснювалось відповідно до графіка, погодженого в СЕС, протягом року в їдальні відбувалось чергування вчителів та учнів.

З метою попередження харчових отруєнь, прищеплення культури харчування, пропаганди здорового способу життя в їдальні створено куточок харчування, для учнів проводились виховні години.

Медичною сестрою Куть Л.Н здійснювався контроль за якістю продуктів харчування та санітарно-гігієнічним станом приміщення їдальні.

Організовано гаряче харчування дітей, які відвідували групу продовженого дня за рахунок батьківських коштів з розрахунку 8 грн.

Учні середніх і старших класів харчувались за власні кошти.

Питання організації харчування учнів протягом року розглядалось на нарадах при директорі, батьківських зборах, аналізувалось в наказах по закладу.

Практичним психологом Алексєєнко Ольгою Миколаївною у 2015 – 2016 н. р. була проведена наступна робота:

- Тестування учнів 1 А і 1 Б класів з адаптації до навчання за методиками «Малюнок сім’ї», «Сім’я тварин».

- Анкетування - моніторинг учнів 2 А, 2 Б, 6 А і 9 А класів для визначення шкільної мотивації.

- Анкетування учнів 7 А класу. Мета.Вивчення ставлення учнів до основних мотивів навчальної діяльності.

- Тестування вчителів, учнів 6 А, 8 А, 5 Б, 7 А, 10 А. Тести: «Ваш творчий потенціал», «Творчий потенціал особистості»,методика вивчення рівня невербальної креативності (за П. Торенсом).

- Тестування учнів 9 А і 10 А класів за методикою «Визначення інтелектуальної лабільності».

- Тестування учнів 9 А, 10 А, 11 А класів з профорієнтації.

- Тестування вчителів в рамках міського моніторингу педагогічних кадрів. Методика дослідження емоційного вигорання (по В. Бойко).

- Тестування учнів 5 А, 5 Б. Методика «Соціометрія» з метою вивчення адаптації до навчання.

- Підготовлена пам’ятка для батьків п’ятикласників.

- Виступи на батьківських зборах.

- Проведені індивідуальні консультації учнів, батьків, вчителів.

- Проводилися індивідуальні та групові корекційні заняття з учнями школи.

- Тестування учнів школи, підготовка, участь у педагогічних нарадах.

- Проводилася гурткова робота. Гурток «Корисні звички» для учнів 1 – 4 класів і гурток «Натхнення» для учнів 5 класів.

Соціальний захист педпрацівників здійснюється:

- надається матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення в розмірі посадового окладу;

- здійснюється компенсація у виді інших днів відпочинку за роботу у неробочий, святковий день;

- надаються додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про відпустки», але визначені Колективним договором між адміністрацією школи і первинною профспілковою організацією.

Моральне та матеріальне стимулювання:

За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці до працівників застосовуються заохочення: нагороджуються грамотами, виплачується грошова винагорода, премія.

В школі працює і загальношкільний батьківський комітет (голова Стужук Олена Дмитрівна), який координує діяльність класних батьківських комітетів.

На виконання Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про службу охорони праці» з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці, контролю за дотриманням правил і норм техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в закладі було призначено наказом по закладу № від інженера з охорони праці Клеменко Оксану Володимирівну відповідальною за охорону праці у 2015-2016 н.р. Наказом по закладу №69 від 31.08.2015 р. створено службу охорони праці, діяльність якої проводиться згідно з Положенням про службу охорони праці та Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

Протягом 2015 року в навчальному закладі продовжувалась робота щодо реалізації державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, здійснювалось керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травматизму учасників навчально-виховного процесу.

У закладі склалася певна система роботи з попередження дитячого травматизму: підвищився рівень інформаційно-аналітичного забезпечення, планування, здійснення контролю, що позитивно вплинуло на загальний стан справ із вищевказаних питань. З учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі та бесіди щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці. Усі інструктажі фіксуються у відповідних журналах, ведення яких тримається на контролі.

Проте один випадок травмування стався 14.09.2015р. з учнем 9-А класу Ноуром Віктором на уроці фізичної культури. Було проведено розслідування, складено Акт про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу. Комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що Ноур Віктор на уроці фізичної культури отримав травму в результаті особистої неуважності та необережності, допустив порушення інструкції з техніки безпеки на уроках фізичної культури.

Для усунення наслідків нещасного випадку було проведено позапланові інструктажі з учнями щодо безпеки життєдіяльності та дотримання правил поведінки та техніки безпеки під час уроків фізичної культури (із записом в журнали інструктажів),проведена класна година в 9-А класі «Твоя безпечна поведінка в школі», співбесіда з вчителями фізичної культури щодо дотримання техніки безпеки учнями на уроках.

З 18 по 22 квітня в закладі було проведено Тиждень з охорони праці. Було розроблено та проведено такі заходи: перевірено наявність та дотримання інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності на всіх ділянках роботи та навчання, ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, з безпеки життєдіяльності з учнями, працівниками, журнал адміністративно-громадського контролю, відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці, наявність запобіжних написів, сигнальних фарбувань, знаків безпеки на електрообладнанні, наявність та укомплектованість первинними засобами пожежогасіння усіх приміщень навчального закладу. Також було проведено лекцію для працівників навчального закладу на тему «Дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасниками навчально-виховного процесу». Завдяки налагодженій роботі служби з охорони праці в закладі не зафіксовано випадків травмування серед персоналу школи.

Створено сприятливі умови для соціального розвитку дітей: адміністрація школи співпрацює з працівниками правоохоронних органів, службою у справах дітей Корабельного району за узгодженим планом.

На постійному контролі адміністрація тримає стан медичного забезпечення учасників навчально-виховного процесу. На початку 2015/2016 н.р. було переобладнано медичний кабінет, підведено холодне водопостачання та каналізація. Медична сестра Куть Л.В. проводила планове медичне обслуговування учнів та працівників закладу, забезпечувала профілактику дитячих захворювань, здійснювала контроль за проведенням уроків фізичної культури, забезпечила проходження щорічного медогляду учнів початкової школи

Будівля школи здана в експлуатацію в 1967 році. Тому адміністрація школи разом з педагогічним колективом та батьківською громадськістю працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази. За бюджетні кошти здійснюється виплата заробітної плати працівників, оплата за комунальні послуги, здійснено ремонт великої спортивної зали, придбано спортивне обладнання, відновлено огорожу шкільного подвір’я.

Залучаються додаткові джерела фінансування: від дерекції ПАТ «Миколаївобленерго» школа отримала магнітну 7-му поверхневу шкільну дошку, в жовтні 2015 року від міського голови Гранатурова Ю.І. отримано комплект меблів для учнів початкової школи, за підтримки директора Миколаївського тепловозоремонтного заводу Сімченка В.В. придбано фарбу для ремонту спортивної зали. За його ж підтримки протягом року працював шахматний гурток. За підтримки батьківської громадськості частково замінено посуд в їдальні, проводиться ремонт навчальних кабінетів, здійснюються поточні ремонти коридорів, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для внутрішніх туалетів. Здійснюється оплата сигнальної кнопки, придбано фарбу для фарбування підлоги спортивної зали, будівельний матеріал, придбано волейбольні мячі. Проведено заміну пошкоджених плит огорожі. В кожному класному колективі питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази розглядаються батьківськими комітетами самостійно. Адміністрація та педагогічний колектив вдячні батькам за розуміння проблем школи та підтримку (класні магнітні дошки, плазмові телевізори, компютери в навчальні кабінети, підготовка та спільне проведення позакласних та загальношкільних заходів, проведення екскурсій, походів, благодійних ярмарок).

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім'я та навчальний заклад. Основним завданням родинного виховання в школі є формування в учнів моральних якостей, естетичної культури, трудових навичок, патріотичних почуттів. Ці завдання педколектив розв’язує спільно з батьками: в кожному класі створено батьківський комітет, який виконує певні функції (відвідування сімей, які опинились в кризових ситуаціях, проведення виховних заходів для учнів, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, організація екскурсій учнів на підприємства тощо).

Батьківська громадскість школи залучена до управління її діяльністю. Працює загальношкільний батьківський комітет, класні комітети, які беруть участь у вирішенні нагальних питань з навчально-виховної діяльності.

Питання співпраці сім'ї і школи розглядалось на засіданні педради в листопаді 2015 року. Звичайно, є сім'ї, які перекладають свої обов’язки за фізичне здоров'я та психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей на школу.

Тому адміністрація школи, педколектив, батьківський комітет працюють над формуванням правильних підходів у сімейному спілкуванні на рівні «батьки-діти»: на батьківських зборах, в ході індивідуальних консультацій з батьками розглядаються питання бездоглядності, гіперопіки, емоційного відкидання, жорстокого ставлення з суровим покаранням дітей.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі.

У школі функціонує шкільна бібліотека, яка станом на 01.06.2016 року нараховує підручників – 10024 примірника, літератури – 8567 примірників.

За 2015/2016 н.р. фонд підручників поповнився на 605 примірників, з них для 4-х класів – 2080, для 7-го класу – 325, що складає 50% забезпеченності піджручниками учнів 4-х, 7-го класів. В квітні 2016 вчителі взяли участь у відборі підручників-макетів для 8-го класу.

Робота шкільної бібліотеки спрямована на залучення учнів до читання, виховання культури читання, популяризації книги, збереження та поповнення бібліотечного фонду. З цією метою проводились бібліотечні уроки, екскурсії-мандрівки, усні журнали, уроки-подорожі, голосні читання. учні збагачували свій багаж знань про книгу,історію, мову, рідний край, вилися бережно ставитися до книги. Стало традиційною благодійна акція «Подаруй книгу бібліотеці», в ході якої учнями було подаровано бібліотеці 54 книги. Зав.бібліотекою Левченко О.О. стала переможницею в міському конкурсі «Штрихи до портрету шкільної бібліотеки».

Розв’язати завдання, які стоять перед школою на сучасному етапі – формування духовно здорової свідомої особистості – педколективу допомагає співпраця з громадськими організаціями, навчальними, позашкільними та соціокультурними закладами міста.

Серед них:

- сектор захисту прав, свобод та законних інтересів дітей служби у справах дітей адміністрації Корабельного району;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді;

- Центр зайнятості Корабельного району;

- Обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді;

- Дитячий центр позашкільної освіти Корабельного району (Турчак Т.Г.);

- Міська станція юних натуралістів (Ярошенко Н.Г.);

- ДЮСШ № 5;

- ДНЗ № 131 «Калинонька» (Градецька Г.В.);

- Філія бібліотеки для дорослих № 10 (Астахова Л.І.);

- Рада ветеранів Корабельного району;

- Колектив Миколаївського тепловозоремонтного заводу (Сімченко В.В.);

- Козацька громада Корабельного району «Бузьке козацтво» (отаман Параскун Сергій);

- Фонд допомоги Українській Армії «Крила Фенікса» (волонтер Д.Петреня, капітан 79-ї окремої аеромобільної бригади О.Погорілий);

- Депутати Миколаївської міської ради Грипас О.В., Крисенко О.В., Танасов С.І.

Робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до ст.40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо запобігання реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

З цією метою ведуться «Журнали реєстрації прийому відвідувачів» директором школи та моїми заступниками з навчально-виховної та виховної роботи, в яких фіксуються факти звернення громадян з різних питань. Мною також здійснюється прийом заяв та усних звернень громадян, які реєструються в «Журналі заяв та звернень громадян». Зібрана нормативна база з питання роботи зі зверненнями громадян.

Протягом року вирішувались питання щодо: поновлення документів про освіту, переводу та зарахування дітей до школи, зарахування до групи продовженого дня, вивезення сміття та захисту дітей від бродячих тварин. Всі питання вирішуються на місці, позитивно.

Намагаюсь забезпечувати своєчасне видання управлінських рішень, які сприяють поліпшенню навчально-виховного процесу, підвищенню персональної відповідальності кожного вчителя за результати своєї праці, допомагають усунути виявлені під час контролю проблеми. Прийняті рішення є конкретними, адресними, визначеними у термінах

В своїй діяльності дотримуюсь демократичного стилю керівництва. Спираюсь як на допомогу, так і на підтримку всіх членів колективу, в першу чергу – своїх заступників – Смирнову Н.М., Курил Г.В., Ключник Н.Б., завгоспа Фіртич С.В та її команди. Для виховання почуття відповідальності й ініціативи делегую їм власні повноваження. Бачу сенс своєї діяльності не тільки в контролі, але й у вихованні і навчанні членів колективу. Задачі, які ставлю перед колективом, мотивовані, успіхи кожного не тільки помічаю і заохочую, але і ставлю надбанням гласності. Працюю в тісному контакті з комітетом первинної профспілкової організації. Термінові та оперативні питання вирішую із своїми заступниками та головою ПК Єрьоменко О.С., психологом школи Алексєєнко О.М. Пропоную шляхи подолання труднощів. Застосовую аргументовані засоби переконання (прохання, порада, звертання до знань і вмінь працівника, довірча інтонація). Використовую у своїй діяльності особистісний, індивідуальний підхід. Розподіляючи навантаження й обов’язки, враховую індивідуальні схильності та здібності кожного. Використовую вплив лідерів і тих, кому надають перевагу, для створення здорового психологічного клімату, зміцнення згуртованості і дисципліни в колективі. Прислуховуюсь до критики. Намагаюсь оточити себе компетентними помічниками і фахівцями.

Прагнення людини знайти себе в діяльності і пізнати себе в результатах своєї праці в даний час безперечне і визнається всіма. Тому бачу одне із найважливіших правил управління в тому, щоб дати кожному шанс реалізувати себе в процесі роботи, створити ситуацію визнання й успіху кожного члена колективу.

Сьогодення ставить перед освітою нові відповідальні завдання, вирішити їх зуміє тільки колектив цілеспрямований, творчий, конкурентноздатний, амбіційний. Нам є над чим працювати, ми намагаємось бути сучасними.

Всім зичу здоров'я, наснаги, творчих успіхів!

Після виступу директора відбулось обговорення. За результатами голосування, роботу директора Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 Джуган Лариси Леонідівни у 2015-2016 н.р. визнано задовільною.

Кiлькiсть переглядiв: 1713

Коментарi

 • Diegonor

  2018-03-24 14:43:14

  Radiographs wish be obtained to affirm the diagnosis (anteroposterior and lateral frog-leg views of hips). Children with cosmopolitan dogma choice are at risk for the benefit of dropping out of sect, delinquency, and group and occupational problems in adulthood (Kearney & Chapman, 2008). Ground Not a Favorite Supplier Organization [url=http://idrb.com/collection/board20/summary14/]order xalatan 2.5 ml mastercard[/url] medicine during the civil war. You can escape the MHRA invigilator the safety of medicines via reporting any suspected side effects to the Yellow Card Racket Reports can also be made on behalf of someone you're caring for...

 • Kevingab

  2018-03-24 14:29:47

  Ламинин и медикаменты, аптеки, поликлиники, Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. отзывы врачей, Ламинин инструкция по применению. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php Как зарабатывать МНОГО в этом проекте без обязательных покупок и без копейки вложений? Ответы в скайпе evg7773 Склад Ламинина украл весь запас у компании LPGN в Москве...

 • Pay Day Loans

  2018-03-23 19:06:01

  fast payday loan loan payday loan payday [url=http://loanpayday.store]loans in houston[/url]...

 • BenitoNurn

  2018-03-23 17:46:09

  Most of the immune pattern resides in the mucous membranes (ineffectual epithelia) that edging the firmness surfaces, and that are exposed to the superficial environment. Usher in IIb trials, on the other hand, time again include either a verifiable or concurrent ref- erence organization in order to cater an evaluate of the credentials retort rate. What is oxidative focus [url=http://theentrance.org/wordpress/wp-content/entrance/event5/levitra-super-active/]discount 20mg levitra super active visa[/url] causes of erectile dysfunction in 30s...

 • Ubersu

  2018-03-23 17:36:13

  Hello. And Bye. Добрый день Всем! Предлагаем Вам подработку в свободное время в [url=https://uber.su]uber Убер[/url] свободный график - хороший заработк: бонусы: моментальные выплаты [url=https://uber.su]Подключение к uber[/url] @yauber1607...

 • MichaelLus

  2018-03-23 05:59:25

  Romantic Piano by Andrew_Studio | AudioJungle http://workle.website/4d https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody https://audiojungle.net/user/momentumofmelody/portfolio?ref=MomentumOfMelody https://audiojungle.net/user/ie_sound/portfolio?ref=IE_Sound https://audiojungle.net/user/elijah_studio/portfolio?ref=Elijah_Studio https://audiojungle.net/user/commercial_music/portfolio?ref=Commercial_Music...

 • KeithFonee

  2018-03-23 03:48:53

  [url=http://tonirovki.net/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA/]полировка автомомбиля в подольске[/url] - тонировка фар в подольске, защита фар в подольске....

 • Manueltup

  2018-03-23 03:39:31

  #sabrinavip# [url=http://clubportal24.ru/supermoda/futbolki-v-petropavlovskkamchatskom/]Футболки В Петропавловск-Камчатском[/url] http://sorsk-medic.ru/baymoda/kupit-odejdu-bolshih-razmerov/ [url=http://sorsk-medic.ru/baymoda/jenskie-bryki-shirokie/]Женские Брюки Широкие[/url] [url=http://q-proger.ru/supermoda/modniy-sarafan-2018/]Модный Сарафан 2018[/url] [url=http://doors-premium.ru/supermoda/oficialnoe-plate-s-dostavkoy/]Официальное Платье С Доставкой[/url] http://restoran-catalog.ru/qvvz/bluzevip/odejda-djinsovaya-bolshogo-razmera/ [url=http://restoran-catalog...

 • Payday Loan

  2018-03-22 22:20:38

  installment loans online installment loans independent payday lenders [url=http://installmentloans.bid]teacher loan[/url]...

 • Bradleydus

  2018-03-22 20:59:48

  [url=http://online-reliz.at.ua/publ/press_relizy/ritejl/pokrasneli_glaza_i_slezjatsja/14-1-0-10042]дистрофия сетчатки лечение в москве[/url] - катаракта факоэмульсификация, пересадка роговицы глаза в москве....