ДОПОВІДЬ
директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14
імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О.

Джуган Лариси Леонідівни
про результати роботи за 2017/2018 навчальний рік

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб оцінити діяльність директора за 2017/2018 н.р. Такий захід здійснюється з 2005 року, після завершення навчання з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність керівника.

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю територіальної громади м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради. Управління та фінансування закладу здійснюється управлінням освіти Миколаївської міської ради. Будівля школи введена в експлуатацію в 1967 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 23048 м2 .

Мова навчання в закладі – українська. У 2017/2018 н.р. в закладі було відкрито 18 класів, в яких навчалися 530 учнів, з них:

- 1-4-х класів – 8 – 264 учня

- 5-9-х – 8 класів, в них – 222 учня

10-х-11-х – два класи, в них 44 учня.

Середня наповнюваність класів станом на 01.09.2017 р. становила 29,4 що відповідає санітарним нормам. Проте, переважало норму кількість учнів
в 3-х класах – по 37 учнів. За індивідуальною формою навчання навчались 4 учня (Шульц Богдана, 6-Б клас, Десятниченко Дмитро, 7-А клас,
Доній Олександра, 8-А клас, Бабяк Віра, 9-А клас,). В 2016/2017 н.р. таких учнів було 5.

За рік із закладу вибуло 32 учня, прибуло 15 учнів. На кінець року в закладі 513 учнів.

Основна причина вибуття учнів – зміна місця проживання батьків (виїзд за кордон – 8 учнів) і перехід до інших навчальних закладів міста та області.

Протягом 2017/2018 н.р. мною здійснювалось кенрівництво педагогічним колективом, забезпечувався раціональний добір і розстановка кадрів, створювались необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

Навчально-виховний процес забезпечував педагогічний колектив у складі 35 вчителів, з них: спеціалістів вищої категорії – 13, першої категорії – 11, другої категорії – 6, спеціалістів – 5. Мають звання «старший учитель» - 11.

У 2017/2018 н.р. пройшли курсову перепідготовку 11 вчителів. Серед них 4 вчителя, які у 2018/2019 н.р. будуть працювати на засадах Концепціїї «Нова українсьтка школа». З гідно з перспективним планом атестації були атестовані 10 вчителів, з них підвищили квпаліфікаційні категорії 5 вчителів (Ємельянов Д.А., Прокопенко Ю.А., Скоморох С.О., Шульгін Ю.В.,
Курило Г.В.) підтвердили – 4 вчителя (Бугровська Г.К., Кабальнова О.М., Кобільник Т.А., Кучеренко Г.І.). встановлено 11 тарифний розряд зав.бібліотекою Левченко О.О.

Розстановка педагогічних кадрів протягом навчального року здійснювалась доцільно, відповідно до фахової освіти. Всі навчальні предмети в закладі викладались фахівцями певних предметів. Лише один педагогічний працівник не мав вищої педагогічної освіти (Бахтурова Є.Г.). Протягом навчального року жоден педпрацівник не звільнився.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

На виконання Закону України «Про освіту» було здійснено облік дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування. За результатами обліку сформовано банк даних.

Всього в мікрорайоні школи на 01.09.2017 проживала 1121 дитина віком від 6 до 18 років, підлягало навчанню 1113 дітей, 8 – не підлягало навчанню за станом здоров'я та 15 дітей 6-річного віку не навчались за бажанням батьків. В ЗОШ № 14 у 2017/2018 н.р. навчалось 513 дітей з мікрорайону школи, в 2016/2017 н.р. – 489, в 2015/2016 н.р. – 461 дитини. Для інформації:
в ЗОШ № 28 – 105 учень, в ЗОШ № 19 – 70, в «АДТ» - 37, в гімнації № 41 – 29, в ЗОШ № 20 – 18, в ЗОШ №26 – 19 учнів.

Із 35 випускників 9-х класів 2017 року 20 учнів продовжили навчання в 10-му класі, 5 – у ПТНЗ, які надають повну загальну середню освіту, 6 учнів у – ПНЗ і вечірніх школах, 4 учня – у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Протягом останніх трьох років всі випускники 9-х класів охоплені навчанням і продовжують здобувати повну загальну середню освіту.

Випускники 9-х класів надають перевагу таким навчальним закладам: Політехнічний коледж, Будівельний коледж, Миколаївський базовий медичний коледж, коледж економіки та харчових технологій, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей та Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.

Випускники 11-го класу надають перевагу таким ВНЗ: Національний університет ім.В.О.Сухомлинського, Чорноморський державний університет ім.Петра Могили, Миколаївський національний аграрний університет, Одеська академія внутрішніх справ.

Питання забезпечення обовязковості загальної середньої освіти, охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педради, на нарадах при директорі. Педколективом проводиться профілактична та роз’яснювальна робота з учнями і батьками щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.

Школа працювала за програмами, визначеними МОН України для використання у 2017/2018 н.р.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи у 10 класі був введений універсальний профіль, а в 11 продовжено викладання за універсальним профілем. З першого класу вивчається іноземна мова, з другого – інформатика, учні 9-го класу вивчали дві іноземні мови (англійська і німецька).

Варіативна складова робочого навчального плану передбачала додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, у 3-х класах по 1 годині на додаткові індивідуальні та групові заняття (вчителі Дудовцева Г.В., Колісніченко С.М.), у 5-х класах по 0,5 годин на українську та англійську мови та 0,5 на вивчення курсу за вибором «Історія Миколаєва» (вчитель Сіра О.В.), у 7 класах відведенно по 0,5 годин на посилення предметів англійської мови та математики .

У школі є всі умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, телевізори,підключення до мережі Інтернет), створено відповідні санітарно-гігієнічні умови.

Як директор школи працюю над створенням такого педагогічного колективу, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де завжди вчаться новому Педагоги використовують інноваційні технології навчання та діляться своїм досвідом з освітянами міста. Свої роботи на виставку-ярмарку педагогічних технологій «Освіта Миколаїва - 2018» представили Курило Г.В.,заступник директора з виховної роботи, Сіра О.В. , вчитель історії та правознавства (тема роботи «Правовиховна та право освітня робота в закладі»), вчителі англійської мови Скоморох С.О., Курило Г.В. (тема роботи «Розвиток соціокультурної та комунікативної компетенцій учнів. Тиждень англійської мови у школі»), практичний психолог школи Алексеєнко О.М. запропонувала роботу «Психологічні аспекти корекційної роботи з учнями з проблемами у навчанні та поведінці». Крім того практичним психологом та соціальним педагогом Алексеєнко О.М. для слухачів курсів підвищення кваліфікації при МІОППО проведенно тренінг «Креативність у моєму житті». Вчителем англійської мови Курило Г.В. проведено майстер-клас для вчителів англійської мови міста на базі МЗОШ№22.

Протягом року проводилася робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, вони ділилися досвідом своєї роботи на засіданнях методичних об’єднань та засіданнях педагогічної ради. Крім колективних форм, заслуговує схвалення творча індивідуальна робота вчителів Кабальнової О.М, Сірої О.В., Дудовцевої Г.В., Ємельянова Д.А., Скоморох С.О., Дорошенко С.П., та інших, спрямована на підвищення своєї майстерності.

Поступово створюється єдиний освітній простір, де реалізується компетентністно-діяльнісний підхід до змісту навчання. Впроваджуючи новий Державний стандарт у 5-9-х класах, педагоги опанували сучасні форми і методи викладання, що спонукало до творчості. Під керівництвом своїх наставників учні розв’язували нові навчальні ситуації, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності. Результатом такої діяльності стало те, що 25 учнів 2-11 класів мають високий рівень навчальних досягнень, 112 учнів мають достатній рівень навчальних досягнень, 201 учень – середній рівень навчальних досягнень а 114 – початковий рівень.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи зі здібними дітьми включає виявлення їх здібностей та максимальне сприяння їхньому розвитку. Учні нашої школи є активними учасниками міських конкурсів, де традиційно посідають призові місця.

Цьогоріч у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін учень 6-Б класу Орлов В. виборов ІІІ призове місце з математики (вчитель Бугровська Г.К.)

Продовжили навчання у Миколаївському територіальному відділенні Малої Академії Наук України

троє наших учнів:

ü Голованова А., учениця 10-го класу;

ü Таран В., учень 11-го класу;

ü Сокол О., учениця 11-го класу.

За результатами обласного тестування МАН у вересні 2017 року став слухачем Сторожук Ілля учень 10-го класу.

Учні школи традиційно є учасниками та переможцями Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (математичний «Кенгуру», юних істориків «Лелека», природничий «Колосок», з української мови імені Петра Яцика, імені Т.Шевченка, українознавча гра «Соняшик», з англійської мови «Гринвіч», суспільствознавства «Кришталева сова»).

Для вчителів нашої школи 2017/2018 навчальний рік був наповнений пошуком нового актуального реагування на виклики часу, є певні досягнення, є чим пишатися, багато зроблено на шляху до якісно нової освіти, проте, ще існують невирішені проблеми, тому перед педагогічним колективом постають нові освітянські завдання.

Навчальний процес у початковій школі було побудовано відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням нормативних документів щодо розвантаження навчальних програм для початкової школи.

На зміну урокам, на яких традиційно переважало вивчення теоретичного матеріалу, прийшли компетентністно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Результати навчальних досягнень учнів 3-11-х класів за 2017/2018 н.р. свідчать що коефіцієнт навченості становить 6,9 б., відсоток якості – 58,2 %. Порівняно з результатами минулого року якість зросла.

Четвертий рік поспіль реалізується загальнонаціональний проект організації літніх мовних таборів. У цьому році мовний табір відвідує 15 учнів, що сприяє удосконаленню рівня їх мовленнєвої і комунікативної компетентності з іноземних мов.

Протягом 2017/2018 навчально року виховна робота будувалась відповідно до завдань «Основних орієнтирів виховання учнівської молоді», «Концепції національно-патріотичного виховання», обласної програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 рр., в рамках завдань моделі «Школа життєтворчості «Я – родина –Батьківщина». Продовжено впровадження програм «Рівний - рівному», «Сімейна розмова», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Основна мета виховної роботи навчального закладу – створення виховного простору, в якому наявне поєднання загальнолюдських гуманістичних цінностей з правовими нормами соціального співіснування на основі формування високого рівня громадянського, морального,національного і патріотичного розвитку особистості учня.

В 2017-2018 н.р. з метою підвищення рівня ціннісного ставлення учнів до людини було впроваджено різноманітні форми роботи з учнями 1-11-х класів, а саме: загальношкільні КТС «50-річний ювілей школи», «Свято до Дня Сім’ї та Матері», цикл бесід «Людина і правопорядок» старшого лейтенанта патрульної поліції Рябоконь Ю.Г. для учнів 3-8-х класів, продовжує працювати Рада з профілактики правопорушень. Зазначені заходи сприяли підвищенню рівня ціннісного ставлення учнів до людини.

В 2017-2018 н.р. впроваджено технологію колективних творчих справ, технологію проектів, технології волонтерської благодійної допомоги – участь у загальноміських благодійних акціях «Подаруй частинку доброти», «Сяйво доброти», ігрові технології, флеш-моби до Дня міста «Миколаївська область-80», до Дня Соборності, квести, екскурсії по Південному Причорномор’ю, по Миколаївській області, до м. Одеса, Львів, технологію колективного виховання, (продовжує свою роботу учнівське шкільне самоврядування – шкільна мерія «ЮНІКС»), технологію педагогічної підтримки. Результатом такої діяльності стало підвищення рівня згуртованості класних колективів, відсутність видів та проявів будь-яких форм насильства та жорстокого поводження в навчальному закладі, відсутність учнів навчального закладу на обліку в кримінальній поліції, майже відсутність пропусків уроків без поважних причин, підвищення рівнів ціннісного ставлення до родини, до себе, природи, до людини, до культури і мистецтва(порівняно з результатами діагностування за 2016-2017н.р.).

В навчальному закладі працювало 8 гуртків творчого, історико-патріотичного, військово-патріотичного, спортивно-оздоровчого напрямків, в яких було зайнято понад 250 учнів. Було взято участь у різноманітних творчих та патріотичних конкурсах, в яких наші учні здобули перемогу: в загальноміському історико-патріотичному проекті «Пишайся, місто, синами своїми!», ІІ місце у відкритому міському конкурсі героіко-патріотичної пісні «Червона калина», три ІІ місця у міській виставці-конкурсі робіт юних фотоаматорів «Я, ти, він, вона – разом Україна», ІІІ місце в обласному етапі обласного фестивалю-конкурсу вокальних ансамблів «Співає юність України!», ІІ місце в міському конкурсі «Новорічні та Різдвяні фантазії», І місце в конкурсі «Український сувенір», І місце в конкурсі «Новорічна композиція», ІІІ місце у конкурсі «Космічні фантазії» , І та ІІ місце в міському конкурсі дитячого малюнку «Зоологічна галерея». З метою підвищення професійного рівня правової освіченості педагогів ЗДВР Курило Г.В. та вчителем історії і правознавства Сірою О.В. взято участь у загальноміському конкурсі на кращу організацію правової роботи в навчальному закладі, в якому посіли ІІ місце.

В березні 2018 року серед учнів 5-11-х класів було проведено моніторинг виховання учнів за ціннісним ставленням програми «Основних орієнтирів виховання учнів ЗНЗ».

Результати виявилися такими:

Найвищий відсоток, порівняно з минулим навчальним роком, підвищився: з 87,6% до 89% (ціннісне ставлення до сім’ї, родини). Суттєво підвищилися показники:

- Ціннісного ставлення до людини: з 52,2%до55,4%

- Ціннісного ставлення до природи: з 56,8%. до 61,2%

- Ціннісного ставлення до себе: з 53,4%до 60,3%

- Незначним чином знизилися показники:

- Ціннісного ставлення до держави: з 71,5% до 70%;

- Ціннісного ставлення до праці: з 67%до 61%;

Зросла ефективність взаємодії з громадськими організаціями, органами учнівського та батьківського самоврядування. Школа співпрацює зі спеціалістами ССД міста Миколаєва та Корабельного району, МЦСССДМ, Ювенальною Поліцією в Миколаївській області,Управлінням патрульної поліції міста Миколаєва, радою ветеранів ВВв Корабельного району, позашкільними навчальними закладами міста, громадським об’єднанням «Шикарна Балка».

На постійному контролі адміністрації перебувають питання соціального захисту, збереження та зміцнення здоровя учнів та педпрацівників.

В закладі організовано гаряче харчування та медичне обслуговування учнів та педпрацівників. 264 учня 1-4-х класів та 45 пільгових категррій харчувались за кошти місцевого бюджету. Постійний контроль за організацією харчуванн, якістю продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування протягом року здійснювався ме6дичною сестрою Олендра Т.О. та громадською комісією з контролю за якістю харчування. За результатами перевірок порушень в організації харчування учнів, зауважень членами комісії не надходило. До дого ж. скарг від батьків на якість харчування не зафіксовано, мали місце тільки позитивні відгуки.

Медичне обслуговування в закладі здійснюється медичною сестрою Оленра Т.О. Своєчасно надавалась медична допомога, проводились щеплення дітей. Лікарями-стоматологами проведено щорічний огляд та надавалися консультації батькам. Для всіх працівників школи проведено бактеріологічне дослідження.

Робота з охорони дитинства побудована відповідно до основаних базових документів з охорони прав дитинства. За данними соціального паспорту школи в закладі навчаються: діти-сироти – 2, позбавлені батьківського піклування 11, діти-інваліди – 11, чорнобильці – 2, діти з багатодітних сімей – 98, з малозабезпечених сімей – 36, з числа переселенців – 2. Проводяться заходи в рамках місячника з охорони прав та інтересів дітей ,роз’яснювальна-профілактична робота щодо правової обізнаності учнівської молоді, працює Учнівський правовий лекторій, відбуваються зустрічі з представниками Служби у справах дітей, ведеться шкільний облік сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, таких учнів на обліку СЖО - 8. Із зазначеними учнями здійснюється психолого-педагогічний супровід з боку класних керівників та психолога Алексєєнко О.М. В результаті роботи колективу з учнями, які стоять на обліку СЖО, 4 дітей із сімї Попель та один із сімї Батєєвих направлені до КЗ «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради. Протягом березня-квітня 2018 була проведена робота з організації відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій.

З метою дотримання учнями правопорядку та дисципліни в навчальному закладі проводяться заходи в рамках місячника профілактики правопорушень, виховні та тематичні години, продовжує працювати Рада з профілактики правопорушень, ведеться профілактична робота з учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку за порушення дисципліни та вчинення протиправних дій,пропуски уроків без поважної причини, а також учнів СЖО-8, учнів на обліку ВШО -14. З метою зміцнення здоров’я дітей, залучення їх до ведення здорового способу життя та профілактики правопорушень та заборони вживання алкогольних, наркотичних, психотропних речовин та паління , протягом 2017/2018 н.р. в навчальному закладі організовано різноманітні заходи в рамках Олімпійського тижня, для учнів 5-10-х класів проведено загальношкільний медіа-проект «Ми - за здоровий спосіб життя! Ми - проти тютюну, алкоголю та наркотиків!» В районних змаганнях з настільного тенісу учні посіли І місце , в обласних змаганнях –ІІ місце ,одержали ІІ місце з шахів ,вибороли - І місце в змаганні «Старти надій». В районному етапі змагань «Олімпійські надії» команда учнів початкової школи виборола І місце. Команда учнів 5-10-х класів посіла І місце в групі «Б» районного етапу змагань «Козацький гарт», учні вибороли І місце в змаганні «Олімпійське лелеченя»та І місце в шкільній спартакіаді Корбельного району». Такі результати свідчать про системний підхід до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнями та підвищення рівня ціннісного ставлення до свого фізичного здоров’я, зміцнення їх спортивної мотивації (вчителі фізичної культури Дорошенко С.П., Шульгін Ю.В., Шевченко С.О.)

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про загальну середню освіту» та інших нормативних документів в закладі проводиться робота щодо запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Класними керівниками проводяться бесіди, інструктажі з учнями. Однак в цьому навчальному році стався випадок травмування учня 4-Бкласу Данилюка Віктора. Цей випадок було розслідувано відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу. В результаті проведення розслідування встановлено всі обставини нещасного випадку та проведено відповідну виховну роботу.

З метою морального та матеріального стимулювання учнів та педпрацівників протягом навчального року учні-переможці конкурсів та змагань, вчителі нагороджувались грамотами. Учні пільгових категорій отримували подарунки до Дня Святого Миколая та Нового року, зараховані до відпочинкового табуру «Сонячний».

Соціальний захист педпрацівників здійснюється: надається матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення в розмірі посадового окладу, здійснюється компенсація у вигляді інших днів відпочинку за роботу у неробочі або святкові дні, надаються додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про відпустки», але визначені уколективним договором між адміністрацією школи і первинною профспілковою організацією. За зразкове виконання своїх обовязків, тривалу та бездоганну роботу новаторські ідеї до працівників застосовуються заохочення: нагороджуються грамотами, виплачується грошова винагорода, премія.

Порушень трудової дисципліни з боку працівників закладу освіти не зафіксовано.

Шкільна бібліотека це одне з найдоступніших джерел інформації для учнів, яка забезпечує їх інформаційними ресурсами, місце спілкування. Тому, робота ведеться, насамперед, у таких напрямках:

· залучення учнів до читання;

· популяризація української книги;

· формування читацької культури;

· виховання бережливого ставлення до шкільних підручників;

· збереження та поповнення бібліотечного фонду.

Бібліотечний фонд станом на 01.06.2018р. нараховує:

підручників – 9689 примірників на суму 188902, 77 грн.;

літератури – 8124 примірників на суму 27676,92 грн.

За 2017-2018 н.р. за державні кошти фонд підручників поповнився на 1105 примірників для учнів 9 класу.

Забезпеченість підручниками по класах на 2017-2018 н.р. складає:

1 кл., 7 кл. - 50% (такий відсоток забезпечення пояснюється збільшенням контингенту учнів);

забезпечення підручниками учнів 3-х кл. була вирішена шляхом перерозподілу підручників між навчальними закладами;

2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – 100%;

10 кл. – 90% ( немає підручників з англійської мови та історії України).

У лютому-квітні 2018 р. вчителі брали участь у виборі проектів підручників для учнів 1, 5, 10 класів. Інформацію про вибір підручників було розміщено на сайті школи.

Шкільна бібліотека створює максимально комфортне середовище, це відкритий дім для всіх, кому потрібна книга, інформація та спілкування.

Зорієнтуватися у безмежному океані книг допоможуть тематичні виставки з використанням різноманітних експонатів, що привертають до себе увагу читачів: «Казкова країна», «Бережи здоров’я змолоду», «Миколаївські письменники – дітям», «Моя країна – Україна», «Світова велич Шевченка», «Моє улюблене місто Миколаїв», «Про козацьку славу читаю, знаю…», «Олімпійська книга», «Пізнаємо Україну на сторінках улюблених книг» та інші.

З метою залучення дітей до читання проводилися бібліотечні уроки за темами: «Знайомство з бібліотекою», «Абонемент.Читальний зал», «Які книги допомагають мені вчитися?», «Історія книги», «Довідкова література».

Застосування мультимедійного обладнання при проведенні бібліотечних заходів дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити дітей з різноманітною інформацією.

В рамках проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек в бібліотеці пройшли дуже цікаві та захоплюючі заходи щодо популяризації книги та здорового способу життя. Ці заходи носили інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер:

· «Мандрівку книжковим містом з абеткою здоров’я» (1-2-гі кл.);

· гра-мандрівка «Подорож країною здоров’я» (3-4-ті кл.);

· вікторина «Здоровим бути – круто!» (5-6-ті кл.);

· флешмоб «Ми – за здоровий спосіб життя!»;

· конкурс малюнків «Я обираю здоров’я».

Важливе місце в популяризації книги та читання займає Тиждень дитячої книги, у ході якого проводились:

· літературна гра «У світі казки чарівної» (2-гі кл);

· усний журнал «Книжковий світ для дітей» (3-ті кл.);

· квест-гра «Рідна мова» ( 3-ті кл.);

· бібліотечна подорож «Ми подорожуємо по казках» (4-ті кл.);

· читацька конференція «Мій улюблений літературний герой» (5-ті кл.);

· літературний квест «Найулюбленіший Казкар»;

· літературна вітальня «Великий Кобзар України» (6-ті кл);

· краєзнавча подорож (7-8 кл.);

· конкурс малюнків «Малюємо казку».

Бібліотечні заходи спрямовані на те, щоб залучити учнів до читання, стимулювати читацьку активність, розвинути зацікавленість учнів у користуванні друкованою книгою як джерелом знань.

З метою виховання бережливого ставлення до підручників проводились рейди-перевірки стану підручників по класах, бесіди з учнями, що обов’язково необхідно берегти підручники.

З метою поповнення бібліотечного фонду традиційно проводиться акція доброчинності «Подаруй бібліотеці книгу». Фонд художньої літератури поповнився на 30 примірників.

Ведеться робота зі зверненнями громадян. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про те, що своєчасно та позитивно вирішувались питання щодо поновлення документів про освіту, переводу та зарахування дітей до школи, до групи продовженого дня, захисту дітей від бродячих тварин, благоустрою території, зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Мала місце скарга одного з батьків учениці 6 класу стосовно їх незгоди до залучення доньки до виховних заходів через релігійні погляди, необєктивне оцінювання доньки з їх точки зору та упереджене ставлення з боку вчителів. В ході розгляду скарги було проведено співбесіди з батьками працівниками управління освіти та мною. Всі зауваження були розглянуті та досягнуто взаємного порозуміння.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1967 році. Тому адміністрація школи разом з педагогічним колективом та батьківською громадськістю працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази. За бюджетні кошти здійснюється виплата заробітної плати працівників, оплата за комунальні послуги, перевезення учнів автобусом, харчування учнів 1-4-х класів та пільгових категорій тощо. Протягом року комунальне майно використовувалось ефективно, здійснювалась модернізація матеріально-технічної бази закладу. Бюджетні кошти, виділені на навчальний заклад, використовуються в межах лімітних асигнувань. Своєчасно надаються управлінню освіти статистичні, бухгалтерські звітності, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчального закладу.

На 06.06.2018 управлінням освіти Миколаївської міської ради на придбання обладнання, матеріалів, поточний ремонт для навчального закладу виділено кошти на:

- компютерна техніка – 56842 грн.;

- шкільні меблі – 16335 грн.;

- папір – 2636 грн.;

- мило – 622 грн.;

- засіб для прибирання – 1415 грн.;

- поточний ремонт малої спортивної зали та каналізації – 27000 грн.;

Поновлено огорожу навколо закладу – 50 000 грн.

Розроблюється проект щодо модернізації закладу в рамка проекту «Тепла школа» в ході якого передбачено заміну вікон, утеплення стін, реконструкція даху.

Залучаються додаткові джерела фінансування. За підтримки батьківської громадськості частково замінено посуд в їдальні, проводиться ремонт навчальних кабінетів. Здійснюється оплата сигнальної кнопки, придбано фарбу для фарбування підлоги спортивної зали, будівельний матеріал, придбано класні куточки, куточки державної символіки. В кожному класному колективі питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази розглядаються батьківськими комітетами самостійно. Адміністрація та педагогічний колектив вдячні батькам за розуміння проблем школи та підтримку (підготовка та спільне проведення позакласних та загальношкільних заходів, проведення екскурсій, походів, благодійних ярмарок, концертів тощо).

В своїй діяльності дотримуюсь демократичного стилю керівництва. Спираюсь як на допомогу, так і на підтримку всіх членів колективу, в першу чергу – своїх заступників – Осоєнко Г.М., Смирнову Н.М., Курило Г.В., завгоспа Фіртич С.В та її команди. Для виховання почуття відповідальності й ініціативи делегую їм власні повноваження. Бачу сенс своєї діяльності не тільки в контролі, але й у вихованні і навчанні членів колективу. Задачі, які ставлю перед колективом, мотивовані, успіхи кожного не тільки помічаю і заохочую, але і ставлю надбанням гласності. Працюю в тісному контакті з комітетом первинної профспілкової організації. Термінові та оперативні питання вирішую із своїми заступниками та головою ПК Єрьоменко О.С., психологом школи Алексєєнко О.М. Пропоную шляхи подолання труднощів. Застосовую аргументовані засоби переконання (прохання, порада, звертання до знань і вмінь працівника, довірча інтонація). Використовую у своїй діяльності особистісний, індивідуальний підхід. Розподіляючи навантаження й обов’язки, враховую індивідуальні схильності та здібності кожного. Використовую вплив лідерів і тих, кому надають перевагу, для створення здорового психологічного клімату, зміцнення згуртованості і дисципліни в колективі. Прислуховуюсь до критики. Намагаюсь оточити себе компетентними помічниками і фахівцями.

Прагнення людини знайти себе в діяльності і пізнати себе в результатах своєї праці в даний час безперечне і визнається всіма. Тому бачу одне із найважливіших правил управління в тому, щоб дати кожному шанс реалізувати себе в процесі роботи, створити ситуацію визнання й успіху кожного члена колективу.

Сьогодення ставить перед освітою нові відповідальні завдання, вирішити їх зуміє тільки колектив цілеспрямований, творчий, конкурентноздатний, амбіційний. Нам є над чим працювати, ми намагаємось бути сучасними.

Кiлькiсть переглядiв: 4878

Коментарi

 • Michavip

  2018-04-02 08:08:35

  Hello. And Bye....

 • Donaldbeinc

  2018-04-02 05:44:28

  Эффективное продвижение в интернете. базы allsubmitter форум http://bit.ly/2yvpbEy - русские базы для allsubmitter...

 • Folleckgorn

  2018-04-01 23:15:50

  Gastrointestinal disturbances along with a narration of inveterate scheme, choking, gagging, prolonged feeding times, and heaviness waste may also be present. More an individual third of infants with CHD will have condition thoughtful tolerably to result in expiration or inclination coerce cardiac catheterization or cardiac surgery within the from the start year of life. 6 pounds) also some unit [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area2/levitra_plus_400_mg_effective_levitra_plus_no_rx/]order levitra plus 400mg on-line[/url] impotence lipitor...

 • Williampal

  2018-04-01 16:07:32

  aqui há muitas incentivos de se trabalhar com as opções binárias. Para encetar, são bastante mas fácil que a natureza da aglomeração das outras opções de investimento. Uma pessoa que investe em opções binárias, em por norma geral, pode -se fazer sem a premência de contratar um corretor ou comerciante de acordo com o negócio. Apesar disso, na maior parte dos casos, uma persona é simplesmente apostando que uma determinada opção de aumento ou subtracção do valor ; é muito mais fácil fazer com que avaliar o valor horizonte de ações, os fundos de hedge e fundos de investimento...

 • Huritfard

  2018-03-31 13:26:32

  It is a primary derangement of the bone marrow in which the normal elements are replaced with strange white blood cells. It is contraindicated in patients with unmistakeable bone deformity or if shortening of the anything else ray is required, as in correction of deformity of the forefoot in rheumatoid patients. Supl: 04 mg/d PO PRG: 08 mg/d PO Folate deficiency: 1 mg PO daily'tid [url=http://abaseashore.com/housing/plase8/lasix/]lasix 40mg without a prescription[/url] pulse pressure. Regardless...

 • Alfredneolo

  2018-03-31 12:57:51

  [url=http://veksvai.ru]фундамент на винтовых сваях своими руками[/url] [url=http://veksvai.ru]жби сваи для фундамента с установкой[/url] [url=http://veksvai.ru]ленточный фундамент цена[/url] [url=http://veksvai.ru]сваи винтовые 57 цена[/url] [url=http://veksvai.ru]замена фундамента на винтовые сваи[/url]...

 • DavidezsTag

  2018-03-31 08:02:43

  Самые прожженые давалки готовы к сексу. На любой вкус у нас представлено множество номеров нежных, молодых и красивых девушек. http://vipprostitutkivvladivostoke.ru/karina-9 http://opytnye-prostitutki-rostova-sex.ru/olesya-16 http://deshevye-prostitutki-ufy-sex.ru/anfisa-3 Находи полных девицпо вызову с удобной фильтрацией Фото безотказных девицпо вызову с жгучей внешностью Подбирай красивых девицпо вызову с интересной внешностью [url=http://prostitutki-metro-baumanskaya.ru/mika]Отыскивай желанных проституток с детальными фильтрами[/url] [url=http://starye-prostitutki-ekaterinburga-sex...

 • Hengleydick

  2018-03-30 21:06:02

  The idea that performing solely a pelvic lymph- adenectomy may issue in a measurable remedial perks does not give every indication logical, everything considered that node-positive patients harbor para-aortic metastasis 62В­67 % of the time [7, 24]. Routine triggers of DIC include septic shock, presence of endotoxins and viruses, interweaving necrosis or wound, and The using software is thorn in the flesh version. ) per human pa [url=http://abaseashore.com/housing/plase7/apcalis-sx/]purchase apcalis sx 20mg visa[/url] erectile dysfunction doctors in massachusetts...

 • Kor-Shachmi

  2018-03-30 07:26:23

  All patients had a recognized bowel and bladder preparation sched- ule; but, the sort of bladder components was 9В­693 cc, and rectosigmoid book was 25В­276 cc [56]. Genetically Linked Diseases New technologies in molecular biology and biochemistry obtain led to less ill fix on of the mechanisms involved in atavistic transporting, including those associated with genetic disorders. Roughly 60-80% of our life goes to digestion [url=http://abaseashore.com/housing/plase6/super-avana/]generic super avana 160 mg online[/url] erectile dysfunction doctors in cleveland...

 • Kor-Shachmi

  2018-03-30 01:13:46

  Nursing Governance Nursing handling of the lad with iron deficiency focuses on promoting refuge, ensuring adequate iron intake, and educating the family. In newborns and extraordinarily girlish infants with obdurate cyanosis (tricuspid atresia, TGV), a prostaglandin infusion will maintain patency of the ductus arteriosus, improving pulmonary blood flow. Tanita digital bit [url=http://abaseashore.com/housing/plase6/super-avana/]cheap super avana 160 mg fast delivery[/url] impotence urinary. In unswerving...